Toiminta-ajatus

Meille on tärkeää, että lapsen jokainen päivä on turvallinen ja tarjoaa erilaisia elämyksiä sekä onnistumisen kokemuksia. Panostamme myönteiseen ja kannustavaan ilmapiiriin, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.

Tarjoamme laadukkaan varhaiskasvatuksen lisäksi lapselle virikkeellisen ympäristön, missä hän voi kasvaa ja oppia kokonaisvaltaisesti leikin avulla. Leikki on lapsen luontainen tapa oppia. Se on myös tutkimista, oivaltamista, kokeilemista sekä iloa ja seikkailua. Leikki kehittää ajattelun valmiuksia, ongelmanratkaisutaitoja, kieltä ja luovuutta. Leikkiessään lapsi oppii myös sosiaalisia taitoja, tunteiden säätelyä, empatiaa sekä yhteistoimintaa ja sääntöjä. Me aikuiset valvomme ja havainnoimme lasten leikkiä sekä autamme lasta ystävyyssuhteiden muodostamisessa ja leikkien sujumisessa. Huolehdimme, että leikki on turvallista, eikä kukaan lapsista joudu kiusatuksi.

Toimintaamme sisältyy monipuolisesti kuvataidetta, kädentaitoja, musiikkia, liikuntaa, draamaa, satuja, loruja ja metsäretkiä. Ohjattua pedagogista toimintaa suunnittelemme lasten ikä- ja taitotasot sekä kiinnostuksen kohteet huomioiden, yhdessä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa. Päiväkodissamme lapsi saa leikkiä, liikkua ja tutkia sekä kokeilla itselleen mielekkäitä toiminnan tapoja.


Kaikessa toiminnassamme tärkeitä arvoja ovat turvallisuus, lapsilähtöisyys, yhdenvertaisuus, lasten osallisuus, luovuus ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö.